Zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.