Sprawy rodzinne

  • rozwody, separacje
  • alimenty na dziecko, na małżonka
  • kontakty z dzieckiem rodzica, kontakty z wnukiem dziadków
  • podział majątku dorobkowego, podział w naturze, spłaty, dopłaty, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny, rozliczania nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny, wspólna budowa domu na gruncie jednego małżonka, spłata kredytów
  • władza rodzicielska
  • ustalenie ojcostwa