Prawo pracy

  • ustalenie stosunku pracy
  • przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
  • odprawy za zwolnienia indywidualne i grupowe
  • reprezentacja pracodawcy