O kancelarii

Radca prawny Monika Śmigielska-Stasicka w 2002 roku ukończyła studia dzienne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku prawo. Przez wiele lat pracowała na stanowiskach związanych ze świadczeniem pomocy prawnej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego nabyła po odbyciu aplikacji radcowskiej, uzyskując w 2010 roku wpis na listę radców prawnych pod numerem KtB – 546. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących nieruchomości i odszkodowań, a także w prawie, gospodarczym oraz w sprawach rodzinnych, jak również w prawie administracyjnym. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych.