Honorarium

Wynagrodzenie ustalane jest w każdej sprawie indywidualne, w zależności od rodzaju sprawy, przewidywanego nakładu pracy, a także jej wartości.

Wynagrodzenie może być ustalone ryczałtowo za całość sprawy lub za poszczególne czynności – stosownie do potrzeb klienta, a w przypadku przedsiębiorców również godzinowe.